آموزش عملیات ارسال و دریافت اطلاعات (کانورت)

آموزش عملیات ارسال و دریافت اطلاعات (کانورت)

اعتبار 12 ماهه

75.000 تومان+ 9% ارزش افزوده 

امکان ارسال و دریافت اطلاعات از طریق اکسل در یک نرم افزار نقش به سزایی در به حداقل رساندن اتلاف زمان دارد.اینکه بتوان گزارشات و اطلاعات را در قالب فایل اکسل از سپیدار در اختیار داشت و یا اطلاعات را از محلی دیگر به سپیدار انتقال داد، از طریق عملیات کانورت اطلاعات به سادگی قابل انجام است.


آموزش گزارش سازی در سپیدار

آموزش گزارش سازی در سپیدار

اعتبار 12 ماهه 

85.000 تومان+ 9% ارزش افزوده 

با وجود یک محیط حرفه ای برای ساخت و طراحی گزارشات دلخواه و جدید و یا تغییر و ویرایش گزارشات موجود در سیستم، دیگر هیچگونه محدودیتی در گزارشگیری نخواهیم داشت.به عبارت دیگر هر گزارشی که اطلاعات مورد نیاز آن در سیستم ثبت شده باشد را میتوان به شکل و چیدمان دلخواه طراحی نمود.در این درس با شیوه طراحی گزارش در سپیدار آشنا می شوید.


آموزش اجرای سناریوی نمونه روی سپیدار

آموزش اجرای سناریوی نمونه روی سپیدار

اعتبار 12 ماهه 

75.000 تومان+ 9% ارزش افزوده 

مشاهده اجرای کامل یک سناریو شبیه سازی شده با فضای کسب و کار می تواند به خوبی یادگیری کار با نرم افزار را تکمیل نماید در این درس می توانید با دنبال کردن متن سناریو، نحوه ثبت و اجرای آن در نرم افزار را مشاهده و فرا بگیرید

آموزش های ویژه نمایندگان

آموزش های ویژه نمایندگان

این درس شامل آموزشهای تکمیلی ویژه نمایندگان می باشد 

دوره بدو نمایندگی سپیدارسیستم

دوره بدو نمایندگی سپیدارسیستم

در این درس که برای نمایندگان جدید الورود سپیدار سیستم طراحی شده است ، فرآیندهای مختلف آموزش ، بازاریابی ، فروش و مالی آموزش و ارزیابی می شود

آزمون های سپیدار

آزمون های سپیدار

آزمونهای مختلف نمایندگان ، کاربران آزاد و پرسنل در این قسمت برگزار می شود