Course image آموزش عملیات ارسال و دریافت اطلاعات (کانورت)
آموزشهای مهارتی
درگاه ملت

اعتبار 12 ماهه

200.000 تومان+ 10% ارزش افزوده 

امکان ارسال و دریافت اطلاعات از طریق اکسل در یک نرم افزار نقش به سزایی در به حداقل رساندن اتلاف زمان دارد.اینکه بتوان گزارشات و اطلاعات را در قالب فایل اکسل از سپیدار در اختیار داشت و یا اطلاعات را از محلی دیگر به سپیدار انتقال داد، از طریق عملیات کانورت اطلاعات به سادگی قابل انجام است.


Course image آموزش گزارش سازی در سپیدار
آموزشهای مهارتی
درگاه ملت

اعتبار 12 ماهه 

200.000 تومان+ 10% ارزش افزوده 

با وجود یک محیط حرفه ای برای ساخت و طراحی گزارشات دلخواه و جدید و یا تغییر و ویرایش گزارشات موجود در سیستم، دیگر هیچگونه محدودیتی در گزارشگیری نخواهیم داشت.به عبارت دیگر هر گزارشی که اطلاعات مورد نیاز آن در سیستم ثبت شده باشد را میتوان به شکل و چیدمان دلخواه طراحی نمود.در این درس با شیوه طراحی گزارش در سپیدار آشنا می شوید.


Course image آموزش اجرای سناریوی نمونه روی سپیدار
آموزشهای مهارتی
درگاه ملت
اعتبار 12 ماهه 

150.000 تومان+ 10% ارزش افزوده 

مشاهده اجرای کامل یک سناریو شبیه سازی شده با فضای کسب و کار می تواند به خوبی یادگیری کار با نرم افزار را تکمیل نماید در این درس می توانید با دنبال کردن متن سناریو، نحوه ثبت و اجرای آن در نرم افزار را مشاهده و فرا بگیرید

Course image آموزش های ویژه نمایندگان
آموزشهای مهارتی

این درس شامل آموزشهای تکمیلی ویژه نمایندگان می باشد 

Course image دوره بدو نمایندگی سپیدارسیستم
آموزشهای مهارتی
در این درس که برای نمایندگان جدید الورود سپیدار سیستم طراحی شده است ، فرآیندهای مختلف آموزش ، بازاریابی ، فروش و مالی آموزش و ارزیابی می شود
Course image آزمون های سپیدار
آموزشهای مهارتی
آزمونهای مختلف نمایندگان ، کاربران آزاد و پرسنل در این قسمت برگزار می شود