Course image آموزش نحوه تهیه و تنظیم اظهارنامه ی اشخاص حقوقی
آموزشهای کسب و کار
درگاه ملت

اعتبار 12 ماهه 

200.000تومان+ 10% ارزش افزوده 

با توجه به اینکه تمامی شرکتها هر ساله بایستی گزارش های مالی و مالیاتی خود را به صورت دقیق در اختیار داشته باشند، آکادمی سپیدار این درس را در سال 96 با تدریس استاد مهدی غریب برای آموزش نحوه تنظیم اظهارنامه آماده کرده است تا شما بتوانید با استفاده از گزارشات ترازنامه، صورت سود و زیان و گزارش های مربوط به اظهارنامه مالیاتی سپیدار ، فرآیندهای قانونی مجموعه خود را به درستی پیش ببرید.